Beograd: Danijel Kasares nastupom sa svojim sekstetom otvorio je 21. Guitar Art Festival