Željko Kerum kod Križa na Marjanu predstavio svoje suradnike