Zagreb: Vezivanjem kravate banu Josipu Jelačiću otvoren Festival kravate