Zagreb: Velika količina razbacanog namještaja privlači pažnju prolaznika