Zagreb: Veleposlanik Irana Parviz Esmaeili upisao se u Knjigu žalosti za Milana Bandića