U Klovićevim dvorima otvara se izložba povodom 800 godina suodnosa Hrvatske i Mađarske