Zagreb: Turistički autobusi parkirani na Kaptolu pored Katedrale