Zagreb: Tjedan dana nakon potresa u centru grada se sanira šteta