Zagreb: Stambena zgrada na Zavrtnici na kojoj je došlo do urušavanja stropa