Zagreb: Semafor za pješake koji usmjerava crveno prema tlu za pješake koji gledaju u mobitel