Zagreb: Radnici Zagrebačkih cesta završavaju asfaltiranje parkirališta na Borongaju