Zagreb: Potpisan Memorandum o suglasnosti o suradnji PESCO projekta