Zagreb: Postrojavanje Tigrova veterana i polaganje vijenca u vojarni Croatia