Zagreb: Oštećeni uspornici u ulici Dragutina Golika sanirani su asfaltom