Zagreb: Opet se užurbano radi na obali Save gde bi konačno trebao zaživjeti projekt Ljeto na Savi