Zagreb: Na NZZJZ Andrija Štampar nema gužve i sve manje građana se testira