Zagreb: Konferencija sindikalista o štrajku u školama