Zagreb: Jelena Pavičić Vukičević dala izjavu za medije