Zagreb: HUP predstavio rezulatate istraživanja o investicijskom potencijalu