Zagreb: U HNK dodjeljene diplome za 170 novih doktora znanosti