Zagreb: Bozanić predvodio misu na mjestu buduće crkve Ivana Pavla 2.