Zagreb: Boris Veličan i Dušan Bućan na konjima su krenuli od Zagreba do Crnog mora