Zagreb: Blokada na Hrvatskim studijima, policija na fakultetu