Zadar: Otvorena je izložba kulture kineskog porculana - Putovanje porculana putom svile