U Splitu otvorena prva ustanova u Dalmaciji za logopediju - Mea Vox