U Donjoj Lokošnici, selu nadomak Leskovca, već danima je sve u znaku crvene paprike