U Bjelovaru nastavljeno sufinanciranje sanacije i obnove pročelja u centru grada