Potpisan ugovor za projekt "Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak"