Sve velike prometnice u gradu Splitu gotovo su potpuno prazne