Split: Za predsjednika Gradskog vijeća izabran Jure Šundov, a zamjenika Petar Škorić