Split: Predstavljena manifestacija Advent u Splitu-Zimski akvarel 2019/2020