Splićani po ledenoj buri strpljivo čekali na testiranje na Križinama