Slavonski Brod: Pusta parkirališta u središtu grada