Slavonski Brod: Nakon završenih blagdana građani borove odlažu uz kontejnere za otpad