Sisak: Razbacani ostatci plakata kraj reklamnog panoa