Sinj: Radnice Dalmatinke Nove u razgovoru sa svojim odvjetnikom