Sarajevska Baščaršija koja je inače puna turista skoro je u potpunosti prazna