Rijeka: Predstavljanje 2. stupa političkih prioriteta hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU