Rijeka: Na inicijativu udruge Riječki val na Molo longu postavljene su "Plupe"