Rijeka: Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika grada Rijeke