Pula: Na Forumu priređena izložba fotografija na temu beskućnika