Pula: Ispitivanje glavnih motora na jaružaru, brodu za specijalna kopanja morskog dna