Pula: IDS najavio da će temeljiti budući rad na novim projektima