Pula: Građani pjevaju Moju domovinu kao podršku u borbi s koronavirusom