Pula: Dovršavaju se radovi na usponu Marijana Rotara pored amfiteatra