Ovog ljeta u Rijeci najopsežniji radovi u posljednjih 15 godina