Zagreb: Volonteri alpinističkih klubova koji pomažu u sanaciji štete od potresa na predahu