Na Medicinskom fakultetu u Splitu predavanje održao kardinal Svete Rimske Crkve