Na glavnom gradskom trgu u Samoboru održava se dječji program Adventa