Milanović u općini Plaški dočekan pljeskom i ovacijama